Als je vandaag wilt begrijpen,

moet je op zoek gaan naar het gisteren.

 

En wat is er mooier dan het gisteren te integreren 

in de plannen van morgen.

  

 

 

Project uitgelicht:

 

Cultuurhistorische analyse dorpskern Lieshout

 

In samenwerking met de gemeente Laarbeek, Verhoeven | De Ruijter en de Omgevingsdienst zuidoost-Brabant 

In de historische kern van Lieshout zijn plannen om de huidige supermarkt te verplaatsen van de Dorpsstraat naar plek elders in de kern. LANDplus heeft een cultuurhistorische analyse voor de historische kern opgesteld. Om te komen tot een historisch verantwoorde inpassing van de supermarkt is nauw samengewerkt met een landschapsarchitect, een stedenbouwkundige en de gemeente. Er is viertal plekken nader bestudeerd. Op basis van ondermeer cultuurhistorise, stedenbouw en architectuur is een ranking aan de plekken gegeven.

 

Wordt vervolgd......

  

 

Houtbewerkingsbedrijf Merkelbach aan de Dorpsstraat anno 1870 (bron: Brabants Historisch Informatiecentum)